Контакти

Комплекс Житари
хотел: 0882 55 03 03,
с. Житница, 4172, ул.35-та №5
Ресторант Житари: 0885 61 61 39
e-mail: office@jitari-bg.com

www.jitari-bg.com